Fortrolighedspolitik for Rent-A-Wreck of Scandinavia AS

Senest opdateret April 2024

Fortrolighedspolitikken for Rent-A-Wreck of Scandinavia AS, org. nr. 965 126 589 (i Norge), omhandler, hvordan dine personoplysninger indsamles og behandles, hvem de deles med og hvilke rettigheder du har i denne forbindelse.

Dataansvarlig

Rent-A-Wreck of Scandinavia AS repræsenteret af direktøren er dataansvarlig for dine personoplysninger. Ved eventuel delegeret myndighed vil dette være specificeret.
Franchisetagerne (afdelingerne) er selvstændige juridiske enheder, som indrapporterer personoplysninger til Rent-A-Wreck of Scandinavia AS. Franchisetageren (afdelingerne) er selv ansvarlige for deres egen behandling af personoplysninger.

Formål

Formålet ved behandlingen af personoplysninger er kontrol, identitet og statistik. Den retslige grundlag for behandlingen af personoplysninger er, at vi skal kunne opfylde færdselslovens krav om at kontrollere, at lejeren har et gyldigt kørekort. Et ægte og gyldigt kørekort anses som en oplysning af almen interesse for trafiksikkerheden.

Hvilke personoplysninger behandles, hvorfor, og hvor hentes de fra?

De personoplysninger, der indsamles, omfatter blandt andet navn, personnummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kreditkortoplysninger, korrespondance, kørekort og kørekortnummer samt lejeobjekt, lejetid, lejested og køredistance.
De overnævnte personoplysninger indhentes direkte fra dig telefonisk og via samtale, e-mail, spørgeskemaer og web-booking. De personoplysninger, der indsamles, er nødvendige for at kunne opfylde en aftale med den registrerede, gennemføre en bestilling og besvare en forespørgsel om lejebiler.

Tredjeparter

Rent-A-Wreck of Scandinavia AS benytter sig muligvis af firmaer, som håndterer personoplysninger på vegne af Rent-A-Wreck of Scandinavia AS, it-systemer, systemadministration og supportleverandører eller leverandører af it-infrastruktur.
I dag, i juni 2018, benytter Rent-A-Wreck of Scandinavia AS sig af it-leverandørerne Intershare AS, org. nr. 983 446 590 (i Norge), og Koch Konsult, org. nr. 981 081 692 (i Norge), for tjenester relateret til biludlejningskunder.
Rent-A-Wreck of Scandinavia AS overfører muligvis dine personoplysninger til en tredjepart, dvs. et land uden for EU/EØS. Dette kan f.eks. ske ved, at personoplysninger lagres på en server placeret hos en tredjepart/i et tredje land, eller at Rent-A-Wreck of Scandinavia AS benytter sig af it-leverandører, der yder support til og vedligeholder it-systemer fra en tredjepart/et tredje land. I de tilfælde, hvor Rent-A-Wreck of Scandinavia AS overfører personoplysninger til en tredjepart, indgår Rent-A-Wreck of Scandinavia AS aftaler om og træffer andre foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovkrav.
De personoplysninger, som kan overføres til en tredjepart, kan være navn, personnummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kreditkortoplysninger, korrespondance, kørekort og kørekortnummer samt lejeobjekt, lejetid, lejested og køredistance.

Lagring

Når du registrerer dig hos Rent-A-Wreck of Scandinavia AS, lagres dine personoplysninger hos os, så længe det er nødvendigt for det formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet. Dette betyder eksempelvis, at de personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes, hvis du tilbagekalder dit samtykke. Personoplysninger, som vi behandler for at opfylde en retlig forpligtelse fra myndighederne, slettes, når dette bestemmes af lovgrundlaget. Dette gælder eksempelvis reglerne for bogføring og regnskab.
Data i fysisk form makuleres, og data i elektronisk form slettes fra de digitale enheder tilhørende Rent-A-Wreck of Scandinavia AS.
Rent-A-Wreck of Scandinavia AS opbevarer personoplysninger sikkert, idet kun autoriseret personale har adgang til dine personoplysninger. Adgangen kræver adgangskort med kode, nøgler og adgangskode.

Dine rettigheder

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger hos Rent-A-Wreck of Scandinavia AS, er du velkommen til at kontakte Rent-A-Wreck of Scandinavia AS pr. e-mail [email protected] eller på tlf. 22 50 02 50
Du har ret til uden omkostninger at anmode om oplysninger om brugen af dine personoplysninger fra Rent-A-Wreck of Scandinavia AS. Rent-A-Wreck of Scandinavia AS vil på anmodning eller på eget initiativ rette eller slette eventuelle fejl samt begrænse behandlingen af sådanne oplysninger.
Hvis du ikke er tilfreds med den behandling af dine personoplysninger, der foretages af Rent-A-Wreck of Scandinavia AS, kan du indsende en klage til den norske Datatilsynet (www.datatilsynet.no)

Kontaktoplysninger

Vedlagt er kontaktoplysningerne for afdelingerne i Norge og Sverige

Hovedkontoret for Rent-A-Wreck of Scandinavia, org.nr. 965 126 589, kan kontaktes pr. e-mail [email protected] eller på telefon +47 22 50 02 50.

Vi bruger cookies på vores hjemmeside.

Google Analytics

Vi indsamler statistik om, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Vi gør dette for at forbedre din brugeroplevelse. Rent-a-wreck.dk bruger Google Analytics til dette. Google Analytics anvender cookies starter med _ga.

Oplysningerne kan også anvendes til markedsføring.

YouTube

Når du får vist en side på vores hjemmeside, hvor der er en YouTube-film, skaber YouTube cookies.
Dataene kan også bruges til markedsføring.

Undgå cookies

Det er muligt at afgøre, hvilke websteder, der modtager gemme cookies på din computer. Læs mere om cookiehandtering.